top of page

Deskundigheid

ReAttach Therapie

ReAtttach is een niet-belastende, effectieve vorm van therapie, die zich richt op het optimaliseren van stress- en emotieregulatie. ReAttach bevat de werkzame elementen van onder andere EMDR en hypnotherapie. Het is niet nodig om veel over het probleem te praten.  Meestal zijn 5 sessies voldoende om de gewenste verandering blijvend te bewerkstelligen. Download de folder. 

 Counselling en Therapie

Gedurende je hele leven geef je betekenis aan ervaringen, en ontwikkel je een kader over jezelf, de mensen om je heen en de wereld. Als je problemen ervaart, kan het zinvol om dit proces onder de loep te nemen, en belemmerende overtuigen op te sporen en te corrigeren. Hierbij werk ik onder andere vanuit de Transactionele Analyse en Oplossingsgerichte Therapie.

Ouderschap en Opvoeding

Ouder zijn is een taak die soms veel van je vraagt, zeker als de opvoeding moeizaam verloopt of je kind een beperking heeft. Je kunt verzeild raken in negatieve patronen. Dat wat goed gaat wordt niet meer gezien. Ik kan helpen om de interacties en achterliggende motivaties in kaart te brengen en onderling begrip te bevorderen. Van daaruit kan een positieve beweging in gang gezet worden 

Hierbij werk in vanuit Hechtingstheorie, Systeemtheorie, Geweldloos Verzet en Oplossingsgerichte Therapie.

Werkwijze

Wat maakt dat iemand denkt, doet en voelt zoals hij of zij dat doet? In contact met cliënten, volwassenen en kinderen, ben ik altijd op zoek geweest naar de logische verklaringen. Welke aanpassingen heeft iemand gemaakt om om te gaan met de mensen en de wereld zoals die zich bij hen aandiende? Welke (onbewuste) conclusies heeft iemand getrokken over zijn of haar plek in de wereld? In de therapie werk je aan een ander perspectief, verruim je je mogelijkheden om anders te denken, voelen en doen. 

De manier waarop we dat doen, is afhankelijk van wat bij je past en  inspelen op de loop van het gesprek. Er zijn veel manieren om iets aandacht te geven, van uitleg, een concept bespreken, oplossingsgerichte vragen, rollenspel tot ruimte maken voor het ervaren van emoties.

My Approach
bottom of page